Välkommen till Pingstkyrkan i Bengtsfors! Vi står för en klassisk kristen tro. Vi baserar vår tro på bibeln i sin helhet. Vi tror …

  • Att Gud är skaparen av allt liv.
  • Att hela bibeln är Guds verk.
  • Att Jesus är Guds son och att han kom till vår värld för att genom sin död på korset och sin uppståndelse föra oss tillbaka till gemenskap med Gud.
  • Att dopet genom nedsänkning i vatten är en viktig del i det kristna livet och att det sker efter att man tagit  ett personligt ställningstagande för Jesus i sitt hjärta.
  • Att den helige ande ger kraft till ett nytt liv.
  • Att Gemenskapen med de troende i församlingen är av betydelse för vår andliga utveckling.
  • Att Jesus kommer tillbaka för att hämta de som tror på honom.

Joh. 3:16