Vi bidrar till missionsarbetet på ….

 • Svenska fängelser.
 • Sjukhuspastorn på NÄL och Uddevalla.
 • ”HOPPET”
 • LP väst.
 • Ibra training,
 • Fadderbarn på Sri Lanka.
 • Caminul Felix, barnhem i Rumänien.
 • PMU.
 • Olika punktinsattser under året.
 • Vi anordnar också loppmarknad en gång om året till förmån för missionen.
 •  September 2012
 • September 2012
  September 2012